Thủ tục hộ chiếu phổ thông

Hồ sơ làm hộ chiếu

Hồ sơ làm hộ chiếu khá đơn giản. Nếu bạn chưa biết thủ tục, thành phần, hồ sơ làm hộ chiếu thì hãy liên hệ với PNVT chúng tôi. PNVT là công ty đa dịch vụ, có hơn 10 năm trong việc thực hiện các thủ tục hành …

Cách làm hộ chiếu tại TPHCM

Cách làm hộ chiếu được hiểu theo 3 nội dụng. Một là thủ tục làm hộ chiếu. Hai là trình tự, quy trình làm hộ chiếu. Ba là hình thức nộp và nhận kết quả hộ chiếu. Ở cả 3 cách hiểu, PNVT sẽ giải đáp để bạn …

Hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông

Theo quy tắc giảm thiểu hồ sơ và đơn giản hóa thủ tục, vì nộp Hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định của pháp luật gồm cmnd gốc, ảnh và đơn xin cấp hộ chiếu. Và điều quan trọng là không làm mất thời …

Thủ tục làm lại hộ chiếu hư hỏng

Bạn đang sở hữu một hộ chiếu phổ thông, do sơ suất gì đó mà hộ chiếu bị hư hỏng như lem mực, thấm nước, bị gạch mực do sơ ý gì đó… gọi chung là hộ chiếu bị hỏng, đặt biệt là trang thông tin chính. Khi …

Thủ tục làm hộ chiếu đúng tuyến? Trái tuyến?

Bài viết này giúp chúng ta phân biệt đâu là làm Thủ tục làm hộ chiếu đúng tuyến? Trái tuyến? Thủ tục cần những gì, có sự khác biệt nào giữa đúng và trái tuyến? Nếu không đúng tuyến có nộp được không? Điều kiện được nộp xin …

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất sẽ phức tạp hơn so với thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn. Phải thêm Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước hoặc ngoài nước. Theo quy định nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước …