Phòng XNC

Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh An Giang

Đối với một người dân bình thường, thì việc họ tiếp xúc với Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh Công an tỉnh An Giang chủ yếu là về thủ tục làm hộ chiếu, và nếu có yếu tố người nước ngoài thì liên hệ về dịch vụ visa …

Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh Dak Nông

Đối với một người dân bình thường, thì việc họ tiếp xúc với Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh Công an Tỉnh Dak Nông chủ yếu là về thủ tục làm hộ chiếu, và nếu có yếu tố người nước ngoài thì liên hệ về dịch vụ visa …

Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh Công an Tp. HCM

Đối với một người dân bình thường, thì việc họ tiếp xúc với Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh Công an Tp. HCM chủ yếu là về thủ tục làm hộ chiếu, và nếu có yếu tố người nước ngoài thì liên hệ về dịch vụ visa (gia …