Mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông

Nếu bạn là công dân Việt Nam, đáp ứng các điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông, thì mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông sau đây là thành phần hồ sơ không thể thiếu cho bộ hồ sơ / thủ tục làm hộ chiếu. Đây là mẫu tờ khai hộ chiếu phát hành theo Thông tư số 07/2013/TT-BCA của Bộ Công An phát hành ngày 30/01/2013.

Mẫu/Form X01
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013

TẢI MẪU TỜ KHAI GỐC TẠI ĐÂY – PHẢI IN 2 MẶT TRÊN CÙNG 1 TỜ GIẤY

mau to khai lam ho chieu, mau don xin ho chieu, to khai cap ho chieuXem Thủ tục làm hộ chiếu, visa nhập cảnh

Mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông
1 (20%) 1 vote

Bình luận