Kiến thức Hộ chiếu

Thủ tục làm hộ chiếu cần những gì?

Thủ tục làm hộ chiếu cần những gì? Đây là câu hỏi mà những ai xin cấp mới hộ chiếu lần đầu thường gặp. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên nhớ rằng hiện tại thủ tục làm hộ chiếu ngày càng được dễ dàng hóa …

Điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông

Theo quy định, thì mọi công dân Việt Nam đều được cấp hộ chiếu không phân biệt tuổi tác, tôn giáo…điều cơ bản miễn là công dân có quốc tịch Việt Nam và không có tiền án tiền sự, hay liên quan đến những khoản nợ thuế gì …

Hộ chiếu phổ thông là gì?

Ở Việt Nam, hiện nay hộ chiếu phổ thông được dùng nhiều nhất và thường trong cuộc sống đời thường gọi là hộ chiếu, khi nói đến hộ chiếu hiểu ngay là hộ chiếu phổ thông, ký hiệu chữ P. Nói nôm na, đây là hộ chiếu dùng cho công …

Trách nhiệm của cá nhân khi làm mất hộ chiếu

Hộ chiếu là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài. Trong quá trình sử dụng nếu cá nhân …