Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước dùng khi bạn làm mất hộ chiếu phổ thông (HCPT). Theo quy đình, trong vòng 48 giờ sau khi hộ chiếu bị mất, bạn phải dùng Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước dưới đây để trình báo với cơ quan cấp hộ chiếu.

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

CLICK ĐỂ TẢI MẪU ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TRONG NƯỚCdon trinh bao mat ho chieu pho thong, đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thôngXem thủ tục làm hộ chiếu, Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước
Đánh giá bài viết!

Bình luận