TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
SAIGON WATER CORPORATION
SAWACO
Số 1 Công trường Quốc Tế, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1 Cong Truong Quoc Te Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
TRẦN VĂN KHUYÊN
0301129367 (20/09/2010)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết : – Tư vấn xây dựng được quy định trong quy chế quản lý đầu tư và xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước; công trình dân dụng – công nghiệp và các công trình xây dựng chuyên ngành giao thông – công chính. – Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước. – Thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp. – Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : Lập dự án, thẩm tra thiết kế công trình cấp nước, thoát nước, dân dụng và công nghiệp.
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết : Tổng thầu xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước, các công trình duy tu, sửa chữa và xây dựng cầu, đường bộ, bến bãi, cảng sông, cảng biển, bờ kè.
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết : Thi công xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước, các công trình duy tu, sửa chữa và xây dựng cầu, đường bộ, bến bãi, cảng sông, cảng biển, bờ kè, công trình dân dụng – công nghiệp.
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết : – Tổng thầu xây dựng các công trình chiếu sáng công cộng. – Thi công xây dựng các công trình chiếu sáng công cộng.
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết : Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác.
6420
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
Chi tiết : Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : – Kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước và các loại vật liệu xây dựng khác. – Kinh doanh các sản phẩm cấu kiện bê tông, ống nước bê tông dự ứng lực, ống nhựa lõi thủy tinh sợi phục vụ cho các công trình cấp nước, thóat nước và các công trình chuyên ngành giao thông công chính. – Xuất – nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ ngành cấp nước, thoát nước.
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết : Tổ chức đào tạo các lĩnh vực liên quan đến ngành nước.
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết : – Tổng thầu các công trình san lấp mặt bằng, nạo vét sông – kênh rạch. – Thi công các công trình san lấp mặt bằng, nạo vét sông – kênh rạch
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết : Kinh doanh bất động sản.
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : – Sản xuất vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước và các loại vật liệu xây dựng khác. – Sản xuất các sản phẩm cấu kiện bê tông, ống nước bê tông dự ứng lực, ống nhựa lõi thủy tinh sợi phục vụ cho các công trình cấp nước, thóat nước và các công trình chuyên ngành giao thông công chính.
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết : Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và sản xuất – kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác về ngành nước.
0301129367 (20/09/2010)

Send Message to listing owner

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN