CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM
COTECNA VIETNAM CO., LTD.
COTECNA VIETNAM
V2 tầng 3, chung cư Khánh Hội 02, số 360A, Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
V2, 3rd floor, Khanh Hoi 02 Apartment Building, 360A Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
CHONG SOOK PING
0102056001 (14/02/2007)
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
5229 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: – Cung cấp dịch vụ quản lý hàng lưu kho; phân tích kiểm tra lý tính; xử lý dữ liệu; lấy mẫu nhằm kiểm định chất lượng và số lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm lưu kho. – Cung cấp dịch vụ giám định thương mại (không bao gồm kiểm định và cấp Giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải, doanh nghiệp chỉ thực hiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Luật Thương mại 2005, Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại). – Dịch vụ xông hơi khử trùng vật thể xuất-nhập khẩu.
0102056001 (14/02/2007)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM